Wettelijke waarschuwing

Juridische informatie over de webpagina's van de online winkel Zona de Padel.

Voorwerp

Deze website is ontworpen om informatie over de verschillende inhoud en activiteiten die door de online winkel worden aangeboden, openbaar te maken en openbare toegang mogelijk te maken Zona de Padel.

Inhoud

Informatie over producten en diensten die bedoeld zijn voor marketing wordt verstrekt via deze website, die in ieder geval onderworpen zal zijn aan de voorwaarden en bepalingen die te allen tijde uitdrukkelijk worden vermeld en toegankelijk zijn via deze website, evenals de specifieke diensten samen met hun tarieven. , die zullen ook onderworpen zijn aan de verschillende algemene gebruiksvoorwaarden van elk van de diensten die door de online winkel worden geleverd Zona de Padel.

Toegang en gebruik

Zowel de toegang tot deze website als het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en inhoud die erin is opgenomen, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze uitvoert.

De voorwaarden voor toegang tot deze website zijn onderworpen aan de huidige wetgeving en de principes van goede trouw en rechtmatig gebruik door de gebruiker ervan, en zijn in het algemeen verboden elke vorm van actie ten nadele van de online winkel Zona de Padel of derden.

Het gebruik van deze website voor illegale of ongeoorloofde doeleinden wordt als verboden beschouwd, en in het bijzonder op niet-limitatieve basis:

Elke vorm van schending van de rechten van derden (recht op privacy, op eigen imago, op geheimhouding in communicatie, op intellectuele en industriële eigendom, gegevensbescherming, enz.)

Elk type computervirus, defecte bestanden of andere software of computerprogramma's opnemen of introduceren die schade of ongeoorloofde wijzigingen kunnen veroorzaken aan de inhoud of systemen van welke aard dan ook die toegankelijk zijn via de genoemde website.

Het oneigenlijk of ongepast gebruik met betrekking tot de normale werking en het doel van al die diensten die mogelijk zijn opgenomen in de website van de online winkel.Zona de Padel

Verantwoordelijkheid

De online winkel Zona de Pádel is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor enige vorm van schade die gebruikers kunnen toebrengen aan deze website, of aan enige andere, als gevolg van illegaal of oneigenlijk gebruik ervan of van de inhoud en informatie die toegankelijk is of wordt verstrekt via deze website.

Dienst

De online winkel Zona de Pádel behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar website zonder voorafgaande kennisgeving op discretionaire en tijdelijke wijze op te schorten om technische redenen of van enige andere aard, en kan ook eenzijdig de toegangsvoorwaarden en de gehele of een deel van de daarin opgenomen inhoud.

De online winkel Zona de Padel is niet verantwoordelijk voor de integriteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud van de links naar de websites die toegankelijk zijn vanaf zijn pagina, noch voor inhoud die niet onder toezicht staat van de online winkel Zona de Padel

Handel en virtuele winkel

In het geval dat via deze website een commerciële activiteit wordt uitgevoerd, zal deze bestaan ​​uit het ontvangen en verzenden van verzoeken met betrekking tot de aangeboden producten en diensten, in ieder geval onder voorbehoud van de commerciële transacties die plaatsvinden, aan de geldende wettelijke bepalingen, en in het bijzonder die welke zijn vastgelegd in Wet 7/1996 van 15 januari, betreffende de regulering van de detailhandel met betrekking tot verkoop op afstand, evenals de wetgeving in alles met betrekking tot de algemene contractvoorwaarden. In het geval van een aanvraag voor een van de Diensten aangeboden door de Zona de Pádel online winkel, moet de klant akkoord gaan met de Algemene voorwaarden voor het leveren van genoemde Diensten met betrekking tot elke specifieke modaliteit, die zowel beschikbaar zijn voor de klant via de website Zona de Padel zoals via e-mail en telefoonnummer van de klantenservice.

Algemeen

Voor elke litigieuze kwestie of die betrekking heeft op de website van de online winkel Zona de Padel De Spaanse wetgeving is van toepassing, die bevoegd is voor de oplossing van alle conflicten die ontstaan ​​of verband houden met het gebruik van deze website, de rechtbanken en tribunalen van Valencia.

De online winkel van Zona de Padel wordt beheerd door:

Faciliteiten Zona de Padel SL
Geregistreerd in het handelsregister van Valencia Volume 9550 Boek 6832 Folio 122 Sectie 8 Blad V151239
C.I.F: B98490519
Hoofdadres: Salvador Cerveró 24, 46025 - Valencia.
Tel/Fax: 96 207 19 46
email: google@zonadepadel.es


Toegang tot de website van de online winkel Zona de Padel impliceert aanvaarding van alle vermelde voorwaarden.

Zona de Padel © 2024.